Anasayfa
Darphane Hazine Mustesarligi
  • Hizmetlerimiz
Madeni Para Üretimi
Hatıra Para ve Madalyonlar
Cumhuriyet Altını Üretimi
Mühür ve Soğuk Damga Üretimi
Madalya ve Nişan Üretimi
Nüfus Cüzdanı Üretimi
Harç Pulu, Vize Pulu Üretimi
Pasaport Üretimi
Diğer Değerli Kağıt Üretimi
Analiz ve Ayarevi Hizmetleri
Altın ve Gümüş İhracat / İthalat Ekspertizi
Altın ve Döviz Karşılığı İhracat Yapılan Ülkeler
Kıymetli Maden, Taş İthalat ve İhracat Ekspertizi
Sahte Madeni Para ve Sikkeleri İzleme Sistemi
Mağaza
Sergi Salonu

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Uygulama Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Laboratuvarımızda kurum içi kıymetli/kıymetsiz metal ve döküm analizlerinin yanısıra dışsatım ve dışalıma konu kıymetli madenlerin ve kıymetli madenlerden mamul ürünlerin analizi ile resmi kurumlardan ve savcılıklardan gelen kıymetli madenler ile kıymetli madenlerden mamul ürünlerin analizleri ve madeni para analizleri güvenilir bir biçimde yapılmaktadır.

Özel Ayar Evi İşlemleri
Kıymetli maden, kıymetli madenlerden mamul ürünler ve taşların Darphane dışında özel ayar evleri tarafından da analiz işlemlerinin yapılmasına imkan tanıyan yasal düzenleme, 20.06.2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ” ile yapılmıştır.

Tebliğ hükümleri çerçevesinde 2009 yılı sonu itibariyle, 18 iş yeri özel ayar evi olarak yetkilendirilmiştir.