Anasayfa
Darphane Hazine Mustesarligi
  • Hizmetlerimiz
Madeni Para Üretimi
Hatıra Para ve Madalyonlar
Cumhuriyet Altını Üretimi
Mühür ve Soğuk Damga Üretimi
Madalya ve Nişan Üretimi
Nüfus Cüzdanı Üretimi
Harç Pulu, Vize Pulu Üretimi
Pasaport Üretimi
Diğer Değerli Kağıt Üretimi
Analiz ve Ayarevi Hizmetleri
Sahte Madeni Para ve Sikkeleri İzleme Sistemi
Mağaza
Sergi Salonu
 

Madalya  ve  nişanlar,  2933  sayılı Madalya  ve   Nişanlar  Kanununda  düzenlenmiştir.  Devlet Madalya ve nişanlarının çeşidi, verilecek kişiler, verilme, tescil, taşıma ve geri alınma usulleri, mirasçılara intikal şekli, zayi halinde yapılacak işlemler, bunların giderleri ile cezai  yaptırımlara  ilişkin esaslar  söz konusu   Kanun kapsamında hükme  bağlanmıştır.  Anılan Kanunun 2.   maddesi uyarınca;  Devlet Şeref Madalyası,  Devlet Övünç Madalyası, Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve Devlet Savaş Madalyası olmak üzere   4 madalya  türü bulunmaktadır.  Devlet  Savaş Madalyası ise   kendi içinde Birinci Derece Devlet Savaş Madalyası ve  İkinci Derece Devlet Savaş Madalyası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Söz konusu Kanunun 3. maddesi uyarınca Devlet  Nişanı,  Cumhuriyet  Nişanı ve  Liyakat   Nişanı olmak üzere 3  tür  nişan  bulunmaktadır.    2933  Sayılı Kanun  kapsamında  düzenlenmiş bulunan madalya ve  nişanların geliştirilmesi ve üretimi 234 sayılı KHK'nin 2/c maddesi   uyarınca  Darphane  ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün görevidir.  Bu görev çerçevesinde   üretimi yapılan madalya  ve nişanlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

DEVLET NİŞANI
Mensup  olduğu  devlet  ile  T.C.  arasında dostça  ilişkilerin  gelişmesini,  milletlerin birbirine yakınlaşmasını sağlayanlara verilir.
CUMHURİYET NİŞANI
Mensup olduğu devlet ile T.C. arasında dostça ilişkilerin gelişmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmasını sağlayanlara verilir.
LİYAKAT NİŞANI
İlim  ve  Sanatta  T.C.'nin  Uluslararası alanda tanıtılması   ve  yüceltilmesini  sağlayanlara verilir.
DEVLET ŞEREF MADALYASI
T.C.'nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü,  toplumun   huzuru,  birlik  ve beraberliği  için  feragat  ve   fedakarlık gösterenlere verilir.
DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI
Yurt içinde ve dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı dolu çalışmalarıyla T.C.'nin gurur kaynağı teşkil edenlere verilir..
DEVLET ÜSTÜN HİZMET MADALYASI
Herhangibir alanda, feragat, fedakarlık ve gayreti ile yaptığı çalışmalarla, emsallerine nazaran üstün başarı göstererek devletin yücelmesine katkısı olanlara verilir.
TSK SAVAŞ MADALYASI
(BİRİNCİ DERECE)
Savaş Takdirnamesi alan kişilere verilir.
TSK SAVAŞ MADALYASI
(İKİNCİ DERECE)
Muhabereyi   kazanan,   kazanılmasını        hazırlayan, kolaylaştıran, çatışmada görev icapları  üstünde  kahramanlık  ve  cesaret gösteren  kişilere   verilir.
TSK ŞEREF MADALYASI
(BİRİNCİ DERECE)
Başarının  Savaş  Madalyası  ile  taltif edilmeyecek derecede olan durumlarda verilir.
TSK ŞEREF MADALYASI
(İKİNCİ DERECE)
Hayatı  tehlikede  olan  birlikleri  ve  kişileri kendi  hayatını  tehlikeye  koyarak  kurtaran kişilere verilir.
TSK ÜSTÜN CESARET VE FERAGAT MADALYASI
Savaşta  ve barışta,  kendisine  tevdi edilen görevi hayatını tehlikeye koyarak üstün bir cesaret ve feragat ile yerine getirenlere verilir.
TSK ÜSTÜN CESARET VE FERAGAT MADALYASI (KIBRIS)
Savaşta ve barışta,  kendisine  tevdi  edilen görevi hayatını tehlikeye koyarak üstün bir cesaret ve feragat ile yerine getirenlere verilir.
TSK ÖVÜNÇ MADALYASI
(BİRİNCİ DERECE)
Savaşa katılıp herhangibir disiplinsizlik  durumu görülmeyen kişilere verilir.
TSK ÖVÜNÇ MADALYASI
(İKİNCİ DERECE)
Görevini üstün gayret ile ifa ederken, görev sebebi ile hayatını kaybedenler için verilir.
TSK ÜSTÜN HİZMET MADALYASI
Askeri  ve  idari  alanlarda  üstün  hizmette bulunanlara,   araç   gereç  gibi   lüzumlu malzemeleri  keşfedenlere veya geliştirenlere, emsallerine nazaran çok üstün derecede başarı gösterenlere,TSK'nın gelişmesi ve güçlenmesi için başarı gösterenlere verilir.
TSK HİZMET MADALYASI
Savaşta  ve  Barışta  Üstün  Hizmet Madalyasıyla taltif edilemeyecek derecede başarı gösterenlere verilir.
TSK BAŞARI MADALYASI
Savaşta, önemli görevlerin yapılmasında müstesna başarı göstermiş olanlara, barışta, hizmetteki başarıları kendisinden beklenenlerin üstünde olanlara verilir.
TSK BAŞARI MADALYASI (KIBRIS)
Savaşta, önemli görevlerin yapılmasında müstesna başarı göstermiş olanlara, barışta, hizmetteki başarıları kendisinden beklenenlerin üstünde olanlara verilir.
TSK LİYAKAT MADALYASI
Görevlerin başarılmasında büyük beceriklik veya çeşitli görevlerde başarı gösterenlere verilir.
TSK LİYAKAT MADALYASI (KIBRIS)
Görevlerin başarılmasında büyük beceriklik veya çeşitli görevlerde başarı gösterenlere verilir.
TSK ŞEREF NİŞANI
TSK'nın başarısı, gelişmesi uğrunda büyük hizmetleri geçenlere verilir.
TSK ÖVÜNÇ NİŞANI
TSK.' ne hizmet uğrunda hayatlarını kaybedenler için verilir.
TSK HİZMET NİŞANI
TSK.'ne yararlı hizmetleri bulunanlara verilir.
TSK LİYAKAT NİŞANI
Önemli görevlerin başarılmasında liyakat gösterenlere verilir.