Anasayfa
Darphane Hazine Mustesarligi
  • Hizmetlerimiz
Madeni Para Üretimi
Hatıra Para ve Madalyonlar
Satıştaki Hatıra Para ve Madalyonlar
Satıştan Kaldırılan Hatıra Para
Hatıra Ürünler
Kamu / Özel Kuruluş Siparişleri
Cumhuriyet Altını Üretimi
Mühür ve Soğuk Damga Üretimi
Madalya ve Nişan Üretimi
Nüfus Cüzdanı Üretimi
Harç Pulu, Vize Pulu Üretimi
Pasaport Üretimi
Diğer Değerli Kağıt Üretimi
Analiz ve Ayarevi Hizmetleri
Sahte Madeni Para ve Sikkeleri İzleme Sistemi
Mağaza
Sergi Salonu

1264 Sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun’un 1. maddesi uyarınca; “milli ve milletlerarası önemli tarihi, bilimsel, kültürel ve sanat olayları ile anmaya değer diğer olay ve günleri belirtmek ve muhtelif alanlarda ün yapmış Türk büyüklerini anmak amacıyla ve Hükümetçe lüzum ve faydası takdir edilecek diğer sebep ve vesileler” dolayısıyla madeni hatıra para çıkarılmaktadır. Hatıra para çıkartılması görevi 234 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Bu kapsamda hatıra para, hatıra madalyon ve hatıra nitelikli ürünlerin üretimi yapılmaktadır.

Basımı yapılacak hatıra paralar, yılda bir kez toplanan “Karar Kurulu” tarafından belirlenmekte ve yıllık hatıra para basım programı oluşturulmaktadır.

Madalyon ise madeni para, madeni hatıra para ve nişan dışında üretilen, metal ve sanatsal özellikleri ile boyutları farklı ürünlere verilen addır. Genel Müdürlüğümüzde ayrıca talebe bağlı olarak rozet, kokart gibi ürünler de yapılmaktadır.