Anasayfa
Darphane Hazine Mustesarligi
  • Faaliyetlerimiz
Yarışmalar
Kültür ve Yayın Faaliyetleri
Faaliyet Raporları

1. Madeni Tedavül Para Yarışması

Bilindiği gibi, 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibarelerinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilmiştir.

1 Ocak 2009 tarihinden itibaren tedavül edecek madeni 1 Lira ve Kuruşların basım hazırlıklarına 2007 yılında başlanmış, bu amaçla başvurusu 30 Ocak 2008 tarihinde sona eren madeni para tasarım yarışması düzenlenmiştir. Madeni Para kullanma bilincini arttırmak ve sanatçılarımızın, öğrencilerimizin para tasarımlarına katkılarını sağlamak amacını güden tasarım yarışması sonunda Seçici Kurul, uygulamaya değer çalışmaları belirlemiştir.

Bunun yanı sıra ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren olay ve konulara dikkat çekmek amacıyla “Hatıra Para Tasarım” yarışmaları da düzenlenmektedir. Yarışmaya katılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilerek uygulamaya değer çalışmalar belirlenmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce son olarak başvurusu 30 Nisan 2009 tarihinde sona eren ve konusu “Küresel Isınma” olan Hatıra Para Tasarım Yarışması düzenlenmiş, uygulamaya değer bulunan dört adet hatıra para basılarak tedavüle verilmiştir.


2. Hatıra Para Tasarım Yarışması

1264 Sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun’un 1. maddesi uyarınca; “milli ve milletlerarası önemli tarihi, bilimsel, kültürel ve sanat olayları ile anmaya değer diğer olay ve günleri belirtmek ve muhtelif alanlarda ün yapmış Türk büyüklerini anmak amacıyla ve Hükümetçe lüzum ve faydası takdir edilecek diğer sebep ve vesileler” dolayısıyla madeni hatıra para çıkarılmaktadır. Hatıra para çıkartılması görevi 234 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Bu kapsamda hatıra para, hatıra madalyon ve hatıra nitelikli ürünlerin üretimi yapılmaktadır.

Basımı yapılacak hatıra paralar, yılda bir kez toplanan “Karar Kurulu” tarafından belirlenmekte ve yıllık
hatıra para basım programı oluşturulmaktadır.


"Hayatın Kaynağı Su - (1)" Hatıra Parası

“Hayatın Kaynağı Su ve Küresel Isınma” konulu yarışmada Zeynep DOĞAN’ın çalışması birinciliğe değer görülmüştür.

Küresel ısınmayı, insandaki değişimle anlatan bu çalışmada; insanın bir yüzü yaşam, gençlik ve doğanın canlılığını ifade ederken, diğer yanı yaşlılılğı sembolize eden çatlamayı, susuzluğu, çoraklığı yani doğanın ölümünü ifade eder. Böylelikle doğanın yaşam ve ölümü insanda vücut bulur.

"Hayatın Kaynağı Su - (2)" Hatıra Parası

Yarışmada Mustafa AKINCI’nın çalışması ikinciliğe değer görülmüştür.

Küresel ısınmayı tetikleyen unsurların başında, fosil yakıtların atmosfere salınımı olduğunu düşünen sanatçı; paranın bir yüzünde terlik santral bacalarının çıkardığı ve gökyüzünü saran dumanları, bu atmosferin doğal sonucu olan çölleşme, kurumuş ağaçlar ve yaşamı sonlanmış hayvan kalıntısını kullanmıştır.

Paranın diğer yüzünde ise; yaşamın bittiği bir yerde; kurumuş, çatlamış bir toprakta yaşamın yeniden “filizlenmesi” için ihtiyaç duyulan “bir damla su” çalışılmış, damla imajını daha iyi vurgulamak için kompozisyonun etrafında su damlalarından oluşan bir bordür tasarlanmıştır.

"Hayatın Kaynağı Su - 3" Hatıra Parası

Yarışmada Seranay ŞAHİN’in çalışması üçüncülüğe değer görülmüştür.

Son dönemlerde hızlı nüfus artışı, toplumlardaki tüketim eğiliminin artması ve bilinçsizce doğal kaynakları tüketmesi, su kaynaklarının giderek yok olması, karbondioksit ve metan gazlarının atmosfere salınımı, buna bağlı olarak küresel sıcaklığın artması nedeniyle uzmanlar hiçbir önlem alınmadığı takdirde bu yüzyıl sonunda küresel sıcaklığın ortalama 2 derece artacağını, dünyamızı bu savurganlıkla kullanmaya devam edersek yarısının sular altında kalacağını, diğer yarısının da kuraklaşarak çölleşeceğini ifade etmektedir.

Tehlikenin bu kadar yakın olması nedeniyle durumun ciddiyetini, acil farkındalık ve bilinç gerektiğini vurgulamak isteyen sanatçı; hatıra parayı zamanı gösteren bir saat olarak tasarlamıştır. Saat, dünyanın zamanının ne kadar az kaldığını göstermektedir. Yelkovan ile akrep üst üste geldiğinde yeryüzü tamamen kuruyacak, yaşamsal doğal kaynaklar tükenerek dünya küresel ısınmaya teslim olacaktır. (Hatıra parada su ile gösterilen alan dünyanın sağlıklı durumunu, çatlamış toprak ise küresel ısınmanın dünya üzerinde yarattığı tahribatı simgelemektedir.)

"Hayatın Kaynağı Su - (3)" Hatıra Parası

Yarışmada Hatice TAZEOĞLU’nun çalışması da yine üçüncülüğe değer görülmüştür.

Dünya iklim sisteminde değişikliklere neden olan küresel ısınmanın etkileri; ekvatordan kutuplara kadar dünyanın her yerinde hissedilmektedir. Tasarımında dünyanın nasıl bir kaos ortamına doğru sürüklendiğini anlatmak isteyen sanatçı, dünyanın üzerine yansıyan, güneş ışıklarının, ortamı kasvetli ve karamsar bir oluşuma sürüklediğini, iç kısmında kalan rengin, ısınmış bir dünyayı ifade ettiğini, dünyanın üzerine doğrudan gelen güneş ışıklarının ise dünya için oluşan bir tehdidin anlatımı olarak ortaya koymaktadır.